Purentaelinten fysioterapia leukanivelten toimintahäiriössä

Purentaelinten fysioterapialla tarkoitetaan purentalihasten sekä leukanivelperäisten oireiden ja toimintahäiriöiden (tempomandipular disorders, TMD) hoitoa. TMD voi olla lihasperäinen, nivelperäinen tai molempien yhdistelmä.

Leukanivelperäiset vaivat voivat myös pitää oravanpyörämäisesti yllä erilaisia niskan ja pään kipu- sekä särkytiloja ja nivelten virheasentoja. Ongelmat purennassa kulkevat hyvin usein käsi kädessä yläniskan- ja ryhti- ongelmien kanssa.

Fysioterapiassa oireita hoidetaan ja lievitetään pehmytkudoskäsittelyillä, leukanivelen mobilisoinneilla ja erityisesti purentaoireisiin suunnitelluilla terapeuttisilla harjoitteilla. Tavoitteena on kipujen lievittyminen, purentalihaksiston rentouttaminen sekä purennan tasapainottaminen.

Purentaelinten fysioterapialla on merkittävä vaikutus leukanivelten toiminnallisuuteen, päänsärkyihin, kasvokipuihin, niska- ja hartiaseudun kireyksiin sekä ryhtimuutoksiin.

Yhteistyötä tehdään usein myös hammaslääkärin kanssa. Yleensä tarvitaan hammaslääkärin valmistama purentakisko terapian tueksi ja parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Oireina voivat olla

 • leukanivelten äänet
 • leukanivelten ja purentalihasten kivut
 • leukojen väsyneisyys ja jäykkyys
 • rajoittunut alaleuan liike ja liikehäiriöt
 • päänsärky
 • kasvojen kivut ja korvakipu
 • tinnitus
 • äänen tuoton ongelmat
 • kivut kielessä, ikenissä ja hampaissa
 • kurkun kiristys
 • nielemisvaikeudet
 • pala kurkusssa
 • lihassäryt ja säteilevät kivut niskoissa ja hartioissa.

Altistavia tekijöitä purentaelimen toimintahäiriölle

 • purentavirheet (avo-, risti-, kärki- ja syväpurenta)
 • hampaiden narskuttelu (bruksismi)
 • stressi (hampaiden pureminen yhteen)
 • reumasairaudet
 • fibromyalgia
 • pään ja niskan vammat ja iskut (whiplash)
 • ryhtivirheet
 • leukaluun murtumat

Oireita pahentavia tekijöitä

Omat tavat ja tottumuksetkin voivat aiheuttaa vaivoja. Narskutus ja hampaiden yhteen pureminen, poskien tai kynsien pureskelu tai liiallinen purukumin jauhaminen kipeyttävät purentaelimistöä.

Hammashoito toimenpide voi aiheuttaa myös ongelmia: suun pitäminen pitkään auki, liian korkea paikka hampaassa, uudet kruunut ja huonosti istuvat tai uudet proteesit saattavat olla purentaelimen kiputilan taustalla.


Lähde: Tuija Mänttärin koulutus, fysioterapia purentaelinten toimintahäiriöissä