Neurologinen kuntoutus

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on alentuneen toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitäminen ja paraneminen, kun taustalla on liikunta- tai toimintakykyä heikentävä sairaus.

Näihin sairauksiin kuuluvat mm. MS-tauti, Parkinson, erilaiset aivohalvaukset, lihassairaudet ja selkäydinvammat.

Tavoitteet

Tarkoituksena on, että ihminen selviäisi tilanteesta riippuen päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman omatoimisesti tai pienen avun turvin omassa elinympäristössään.

Kuntoutus perustuu asiakkaan toiminta- ja liikkumiskyvyn arvioinnin pohjalta laadittuun fysioterapiasuunnitelmaan, jota seurataan ja toteutetaan. Laadimme tavoitteet aina yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin yhteisiin tavoitteisiin pyrkiminen on motivoivaa.

Kelan vaikeasti vammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Olemme kelan vaikeasti vammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen sopimusyritys. Sopimukseen kuuluvat yksilöllinen fysioterapia sekä lymfaterapia.