Neurologinen kuntoutus

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on alentuneen toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitäminen ja paraneminen, kun taustalla on liikunta- tai toimintakykyä heikentävä sairaus.

Näihin sairauksiin kuuluvat mm. MS-tauti, Parkinson, erilaiset aivohalvaukset, lihassairaudet ja selkäydinvammat.

Tavoitteet

Tarkoituksena on, että ihminen selviäisi tilanteesta riippuen päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman omatoimisesti tai pienen avun turvin omassa elinympäristössään.

Kuntoutus perustuu asiakkaan toiminta- ja liikkumiskyvyn arvioinnin pohjalta laadittuun fysioterapiasuunnitelmaan, jota seurataan ja toteutetaan. Laadimme tavoitteet aina yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin yhteisiin tavoitteisiin pyrkiminen on motivoivaa.